Om företaget

Vi har totalt snart 20 års djup erfarenhet av den avreglerade elmarknaden.

Den kanske viktigaste kunskapen är att veta hur olika aktörer på marknaden agerar och varför. Med denna kunskapen kan man lägga upp en egen strategi.

Målsättningen är alltid att våra kunder skall göra en bra affär. En bra affär är inte alltid det samma som att göra som alla andra.

Oavsett om det gäller inköp av el till ett mindre fastighetsbolag, försäljning av el från det nyproducerade vindkraftverket, inköp av el till den stora industrin eller strategin för det aktiva elhandelsbolaget.

Att förstå vilka förutsättningar marknaden ger och hur våra motparter agerar och tänker är nyckeln för att inte bli lurad.

Erfarenheten sträcker sig tillbaka till 1993 då Magnus Kjellin tog anställning inom elmarknaden för att bl.a. förbereda AstraZeneca, Scania, LM Ericsson och Telge Energi för den nya elmarknaden.

Wind turbines farm