Referenser / Tjänster

Vi gör ditt elinköp bättre, tryggare och med en elkostnad som är konkurrenskraftig.

Vi har fått möjligheten att arbeta med många mycket intressanta och krävande företag. Nyckeln till det goda samarbetet ligger i den gemensamma nyfikenheten att finna det bästa alternativet. Inköpet med dom lägsta kostnaderna och med det avvägda risktagandet är resultatet.

Jag nämner stolt några av mina kunder:

– Banverket
– IKEA
– Haparandabostäder
– Arbetsförmedlingen
– Härnösand Energi och Miljö AB
– Med många fler….

Mina tjänster formuleras i hela området mellan ”inköp av el till företag och elförsäljningsbolag samt försäljning av vindkraftsel”.

 Här nedan några exempel på uppdrag;

– Framtagande av elinköpsstrategi för Industribolag
– Utvärdering av historiska elpriser
– Analys av resultatutveckling i elförsäljningsbolag
– Strategier för resultatförbättring i elförsäljningsbolag
– Formulering av inköpsunderlag enligt LOU
– Elupphandling
– Mäkling av elavtal
– Utvärdering av offerter
– Analys av historiska elinköpskostnader i förhållande till marknaden
– Formulering av riskpolicy
– Beräkning och kvantifiering av risktagande i elmarknaden
– Utbildning i olika specialämen
– Korta samtal kring elinköp och elmarknad, coaching

Businessteam