Kommun och landsting

Vi hjälper till att formulera upphandlingsunderlaget, att bjuda in till upphandling och genomföra elupphandlingen. Slutligen att utvärdera och skicka tilldelningsbeslut.

Det finns två frågor som sista året glidit upp som huvudfrågor i en elupphandling, hållbarhetsfrågan och kvalitetsfrågan. Att skapa kontroll på elkostnaden är inte svårt längre, det svåra är att få en leverantör som lever upp till köparens krav på kvalitet i hela relationen. Genom oss kvalitetssäkras den nya leveransen och leverantören intensivt nu redan i upphandlingsunderlaget, i avtalets inledning och löpande under leveransperioden.

I och med ökade krav på finansiella marknader ställs idag många elinköpare inför helt nya frågor rörande EMIR, REMIT och Nasdaqs nya villkor för Clearing Client och Clearing Representative. Många elköpare väljer i kölvattnet av dessa förändringar att frångå börskonceptet för att i stället teckna bilateralt avtal med en elleverantör. Detta kan och är i många fall en bra lösning. Dock en lösning som innehåller många nya hot och risker som bör hanteras och som köpare kanske inte alltid blir upplyst om.

Att genomföra en bra elupphandling är inte svårt – bara man gör rätt från början.

Vill du bli kontaktad för för 1 timmes gratis rådgivning och närmare beskrivning av vårt tillvägagångssätt?  Klicka här för kontaktuppgifter. Jag lovar – du kommer inte att ångra dig

Wind turbines farm